Phòng tiếp tân thoáng đãng

Ghế máy nha khoa hiện đại

Phòng tiểu phẫu tách biệt

Hệ thống Camera trong miệng và máy Scan phim

Phòng vô khuẩn tiêu chuẩn